E-learningmodules Doczero geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister NVBMH.

Wij zijn trots om mee te kunnen delen dat de e-learningmodules van Doczero geaccrediteerd zijn door het kwaliteitsregister NVBMH. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan het inrichten van onze systemen en het accrediteren van de e-learning. Bij de startpagina van de cursus wordt vermeld of de e-learningmodule is geaccrediteerd, bij welke registers en het aantal accreditatiepunten. De medewerker wordt gevraagd eenmalig het relatienummer van het register te vermelden in Doczero Academy voor automatische synchronisatie van accreditatiepunten. Succesvol afgeronde e-learningmodules worden elke 24 uur geïnventariseerd en gesynchroniseerd met PE-online. De synchronisatie gaat in vanaf 1 juni 2020.