Basale reanimatie volwassenen aangepast voor COVID-19.

De COVID-19 pandemie die ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft geleid tot richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom komt de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) met de adviezen voor tijdelijke aanpassingen van de reanimatierichtlijnen voor een circulatiestilstand in en buiten het ziekenhuis. In de e-learning 'Basale reanimatie' is een hoofdstuk toegevoegd van de tijdelijke aanpassing met een instructie video.