Nieuwe e-learning 'Medicatie toedienen met bolusinjectie via infuuscanule intraveneus'.

Deze cursus behandelt de vaardigheid 'medicatie toedienen met een bolusinjectie via een perifere infuuscanule. Er wordt kort stilgestaan wat een bolusinjectie inhoudt. Werken met medicatie vraagt extra aandacht en controles. Je leert welke controles je uitvoert bij aanvang, welke materialen je nodig hebt en welke je voorbereidt. Je leert hoe je de ligging en doorgankelijkheid controleert van de infuuscanule, hoe je medicatie toedient en hoe je afsluit door te flushen met de push-pause-methode. Als laatste komt de nazorg aan bod met onder andere hoe je handelt bij complicaties. Tot slot worden enkele aandachtspunten toegelicht.

Meer informatie