ABCDE Methodiek Ambulancezorg

Vroegtijdige herkenning en stabilisatie van instabiele patiënten is belangrijk om morbiditeit en mortaliteit te voorkomen. Om de kwaliteit van de patiëntenzorg te garanderen is het essentieel om alle patiënten op een gestructureerde manier te benaderen en hierbij een duidelijke prioriterering in aan te brengen: 'Treat first what kills first'. De meest gebruikte en internationaal geaccepteerde methode hierbij is de ABCDE methodiek. Deze cursus richt zich op de ABCDE methodiek. De ABCDE methodiek vormt de basis van gespecialiseerde trainingen.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)

Beschikbare richtlijnen:
- Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
- European Resuscitation Council (ERC)

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Ambulanceverpleegkundige niveau 4 & 5
- Ambulancechauffeur (assistent)

Niveau:
- HBO

Studieduur: 2 uur
Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 2

CONTACT