Bibliotheek calamiteiten in het ziekenhuis

Deze bibliotheek behandelt in twee cursussen de belangrijkste stappen bij calamiteiten in het ziekenhuis zoals bij brand. Wat wordt er van de medewerker verwacht, wat mag wel en wat mag niet? Mogelijk moet er een afdeling ontruimd worden. In de cursus 'Assisteren bij brand en ontruimen in het ziekenhuis' leert de medewerker de basisprincipes van brand, blusmiddelen en het ontruimingsplan. In de cursus 'Ontruimingsassistent OK' wordt een specifiek protocol gehanteerd. De medewerker krijgt een specifieke rol en leert deze stapsgewijs toe te passen.

- Onbeperkt toegang met jaarlijks certificeringsmoment.
- Ontsluiting via Doczero Academy (LMS Doczero) of via SCORM met uw LMS.
- Koppeling met uw HR-systeem (informeer naar de mogelijkheden).
- Tabletvriendelijke interface.

Deze bibliotheek bevat de cursussen:
Assisteren bij brand en ontruimen in het ziekenhuis
Ontruimingsassistent OK

Neem contact op voor een demo account met inzage in deze bibliotheek.
Alle combinaties zijn mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.

CONTACT