Bloedverlies bij zwangerschap

De eerstelijns verloskundige wordt regelmatig geconfronteerd met bloedverlies tijdens de zwangerschap. Vaak niet verontrustend, maar soms met grote gevolgen. In deze cursus leer je de verschillende vormen van bloedverlies tijdens de zwangerschap. Je leert de (patho)fysiologie, risicofactoren, beleidsvoering, bijbehorende vaardigheden en nazorg. Je leest informatie over de samenwerking en overdracht (ISBARR) binnen de zorgketen (MKA. ambulance, ziekenhuis). Aansluitend worden twee casussen behandelt die nader worden besproken.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Verloskundige
- Verpleegkundige niveau 4 & 5

Niveau:
- HBO

Studieduur: 1 uur

CONTACT