Cytologie urine

In deze cursus worden de urinewegen uitvoerig besproken. Nadat een algemeen overzicht is gegeven van de anatomie, functie, histologie en cytologie zullen benigne en maligne afwijkingen worden besproken, gecorreleerd met de bijbehorende histologische beelden. Dit geheel wordt geïllustreerd met talrijke hoog-resolutie foto’s. Bij het bespreken van de maligniteiten worden naast de meest voorkomende maligniteiten ook de zeldzamere varianten besproken zodat de gehele cytopathologie aan de orde komt. De cursus leent zich uitstekend voor opleiding, maar ook ter ondersteuning van de reguliere diagnostiek in de vorm van het opzoeken van specifieke kenmerken, geïllustreerd met foto’s. Deze cursus is een samenwerking van Doczero en Symbiant Pathology Expert Centre.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Patholoog
- Arts (Assistent)
- Analist

Niveau:
- HBO

Studieduur: 2 uur
Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: in aanvraag

CONTACT