LPA 8.1 Protocollentoets

De LPA 8.1 protocollentoets bevat een serie van 30 willekeurig gekozen meerkeuzevragen uit een bestand van 195 vragen. De kennistoetsvragen hebben betrekking op wijzigingen in protocollen naar de nieuwe richtlijnen van LPA 8.1.

Opbouw cursus:
Kennistoets

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Ambulanceverpleegkundige
- Ambulancechauffeur

Niveau:
- HBO

Studieduur: 1 uur


CONTACT