Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied

Deze cursus behandelt de tactische hulpverlening in het incidentgebied naar aanleiding van een terroristische aanslag. Je leert hoe het incidentgebied wordt ingedeeld in zones voor veilige evacuatie en behandeling van aanwezige slachtoffers. Per zone wordt het veiligheidsniveau beschreven, wie er toegang heeft en wat de taken zijn in de zone. Je leert wat tactische hulpverlening is en welke (tactische) handelingen je verricht.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Ambulancezorg
- Politie
- Brandweer
- Defensie

Niveau:
- MBO

Studieduur: 1 uur
Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 2

CONTACT