Pulsaties voelen

Deze cursus behandelt de vaardigheid 'Pulsaties voelen'. Door pulsaties te voelen krijgt de hulpverlener informatie over de aanwezigheid van pulsaties, de frequentie, de regelmaat en de kracht van de pulsaties. De hartfrequentie kan bepaald worden met behulp van diverse apparatuur (monitor-defibrillator, saturatiemeter) of manueel. Deze cursus beschrijft waar je pulsaties voelt en maakt onderscheid tussen volwassenen en kinderen, en hoe je manueel de hartfrequentie bepaald.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Verpleegkundige niveau 4 & 5
- Arts (Assistent)
- Ambulanceverpleegkundige
- Ambulancechauffeur

Niveau:
- MBO

Studieduur: 0,5 uur

CONTACT