Anatomie

Deze cursus biedt een eerste inleiding in de anatomie (bouw) en fysiologie (werking) van het menselijk lichaam en richt zich voornamelijk op de eerste hulpverlener. Vooraf worden belangrijke anatomische termen en indelingen gedefinieerd. Aansluitend worden de verschillende orgaanstelsels één voor één behandeld met behulp van interactieve video's. Omdat het belang van deze stelsels voor de eerste hulpverlener varieert, zal het ene stelsel uitgebreider worden besproken dan het andere.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Verpleegkundige niveau 4 & 5
- Ambulance chauffeurs

Niveau:
- MBO
- HBO

Studieduur: 2 uur
Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 2

CONTACT