Bloedglucose meten

In deze cursus wordt de vaardigheid 'bloedglucose meten' behandeld. De bloedglucose is de hoeveelheid glucose (suikers) in het bloed. Deze waarde kan eenvoudig gemeten worden met een bloedglucosemeter en een druppel bloed. In deze cursus zal eerst worden ingegaan op het op peil houden van de bloedglucosespiegel door het lichaam en op wat er aan de hand is bij mensen met diabetes mellitus. Vervolgens zal kort het benodigde materiaal besproken worden. Als laatste zal de nazorg, waaronder de vervolgacties bij te hoge of te lage waarden, aan bod komen.

Onderwerpen in cursus op basis van Vilans-KICK protocollen:
- Bloedglucosewaarde meten met bloedglucosemeter

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Verzorgende niveau 3
- Verpleegkundige niveau 4 & 5

Niveau:
- MBO

Studieduur: 1 uur
Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 1

CONTACT