Communicatie bij de vitaal bedreigde patiënt

Deze cursus heeft als doel om kennis en vaardigheden van medewerkers in de zorg met betrekking tot de communicatie over een vitaal bedreigde patiënt te optimaliseren. Om risico's te reduceren is een gestructureerde communicatiemethodiek van groot belang. De methodiek is toepasbaar in alle zorgsettings en voor alle hulpverleners die in de zorg werkzaam zijn. Deze cursus behandelt de SBAR en RSVP methodiek.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)
Simulatie (interactief toetsen) (Optioneel)

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Verpleegkundige niveau 3, 4 & 5

Niveau:
- MBO

Studieduur: 2 uur
Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 2

CONTACT