Veilig Incidenten Melden Ambulancezorg

Bij Veilig Incidenten Melden (VIM) worden incidenten en bijna-incidenten binnen het dagelijks werk gemeld, geanalyseerd en worden verbetermaatregelen voorgesteld. De cursus Veilig Incidenten Melden (VIM) richt zich op het doel en het belang van VIM, de achterliggende theorie en context en geeft een toelichting op de individuele rol van de medewerker binnen het veilig incident melden binnen de RAV.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Ambulanceverpleegkundige
- Ambulancechauffeur

Niveau:
- n.v.t.

Studieduur: 1 uur


CONTACT