VMS - Voorkomen van nierinsufficiëntie

Het VMS Veiligheidsprogramma 'voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen' is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van ruim 90 ziekenhuizen, belooft het programma een succesvolle stap richting de doelstelling ‘50% reductie van vermijdbare onbedoelde schade’ te worden. De combinatie van een in de NTA 8009 geborgd veiligheidsmanagementsysteem én tien grotendeels evidence based medisch inhoudelijke thema’s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend.Per thema is vanuit het VMS Veiligheidsprogramma een expertteam geformeerd die bundels van interventies voor u heeft samengesteld.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Verpleegkundige niveau 4 & 5
- Arts (Assistent)

Niveau:
- HBO

Studieduur: 1 uur

CONTACT