Vooraankondiging en Overdracht (SBAR)

Deze cursus heeft als doel om de kennis en vaardigheden met betrekking tot de vooraankondiging en overdracht van ambulance naar spoedeisende hulp (SEH) te optimaliseren. De vooraankondiging en overdracht worden beschouwd als een risicovol moment, waarbij de continuïteit en kwaliteit van de zorg in het geding kunnen komen door informatieverlies en informatievervorming. Om risico’s te reduceren is een eenduidige methodiek voor vooraankondiging en overdracht, die zowel in de pre-hospitale setting als op de spoedeisende hulp wordt gebruikt, van groot belang.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Verpleegkundige niveau 4 & 5
- Arts (Assistent)
- Ambulanceverpleegkundige
- Ambulancechauffeur

Niveau:
- MBO

Studieduur: 1 uur
Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 1

CONTACT