Cursuspakket Bedrijfshulpverlening (BHV)

Dit cursuspakket bevat 3 modules:

Eerste hulp
Basale reanimatie
Brand en ontruimen

Neem contact op voor een demo account met inzage in dit cursuspakket.
Informeer naar de prijslijst e-learning BHV.


CONTACT