Infusie geven

In deze cursus wordt de vaardigheid intraveneuze katheter inbrengen en infusie geven behandeld. Met infusie wordt doorgaans bedoeld het toedienen van bijvoorbeeld vocht of medicatie. Dit gebeurt met een ingebracht intraveneus katheter, een klein kunststof slangetje dat met een naald in de bloedbaan wordt gebracht. Het toedienen van infusie is deels een voorbehouden handeling. Voor deze handeling is de juiste kennis en vaardigheid vereist. In deze cursus leer je de juiste voorbereidingen te treffen om een intraveneuze katheter in te brengen en een infuussysteem aan te sluiten. Je leert de meest voorkomende complicaties kennen en hoe je hiermee om moet gaan.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)

Onderwerpen in cursus op basis van Vilans-KICK protocollen:
- Intraveneuze canule perifeer inbrengen

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Verpleegkundige niveau 4 & 5

Niveau:
- MBO

Studieduur: 2 uur
Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 2

CONTACT