LPA 8 Protocollentoets groot succes.

Meer dan 2.400 deelnemers, verdeeld over 14 ambulancediensten maakte gebruik van de digitale theorietoets LPA 8.0 van Doczero. Instrument bij implementatie LPA 8.0. De vragen zijn ontwikkeld door de landelijke werkgroep LPA 8.0 en bewerkt door RAV Haaglanden. Doczero nam het initiatief om de vragen op te nemen in haar systemen en stelde deze gratis ter beschikking aan de ambulancediensten.