E-learningmodule Opgeschaalde Ambulancezorg en Tilassistentie

Gelijke taal, gelijke procedures en efficiency.
Ambulancezorg Nederland (AZN) levert in samenwerking met de sector tools en modellen voor een integraal crisisplan, op basis van een risicobenadering. Vanuit het project Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) van GHOR NL heeft AZN het ‘model opschalingsplan ambulancezorg’ uitgewerkt. De bestaande e-learningmodules GHOR van Doczero worden aangepast aan de meest recente protocollen en richtlijnen die van toepassing zijn op het model opschalingsplan ambulancezorg.

Tilassistentie
De e-learningmodule ‘tilassistentie’ maakt binnenkort onderdeel uit van het basis e-learningpakket ambulancezorg van Doczero. De procedure tilassitentie geeft een eenduidige aanvraag en alarmering van de benodigde brandweereenheden en middelen als er tilassitentie aan de ambulancedienst moet worden verleend. De e-learningmodule Tilassistentie richt zich primair op de procedures, communicatie en materialen.