Veiligheidsregio Gelderland Zuid aan de slag met nieuwe Abonnementsvorm: Totaalpakket Ambulancezorg.

Veiligheidsregio Gelderland Zuid kiest voor Totaalpakket Ambulancezorg Doczero. Zowel vraag gestuurd als aanbod gericht geeft Veiligheidsregio Gelderland Zuid invulling aan de opleidingsvraagstukken binnen haar organisatie. Het continue beschikbaar hebben van e-learningmodules voor de ambulanceverpleegkundige en –chauffeur zijn een belangrijk fundament in het opleidingsbeleid van de organisatie. De nieuwe abonnementsvorm van Doczero sluit hier volledig op aan.