New e-learning 'Newborn Life Support'.

De aanpak van een reanimatie bij een pasgeborene is essentieel anders. In de theorie van deze cursus leer je de anatomie en de onderliggende (patho)fysiologische processen tijdens en direct na de geboorte. Die zijn belangrijk om alle stappen die je neemt in het Newborn Life Support algoritme beter te begrijpen. Je leert naast de voorbereiding en organisatie van de opvang, alle stappen van het Newborn Life Support algoritme. Welke parameters beoordeel je op welk moment, en op basis van welke indicaties neem je je volgende beslissing. Alle vaardigheden die aan bod kunnen komen bij de reanimatie van een pasgeborene worden in detail toegelicht. Er wordt aandacht besteed aan indicaties en dosering van relevante medicatie en kennis van enkele uitzonderlijke situaties. Deze cursus heeft naast de kennistoets ook een interactieve toets waarbij je het NLS algoritme zelf gaat toepassen.

Meer informatie: Newborn Life Support