Tilassistentie

Het kan voorkomen dat een patiënt liggend vervoerd dient te worden, maar dat je niet in staat bent om samen met je collega de patiënt op een brancard naar de ambulance te dragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de patiënt zich op een hoger gelegen etage bevindt en/of als het een patiënt met een zeer hoog BMI betreft. Je kunt in zo’n geval tilassistentie aanvragen. In het LPA 8 staat tilassistentie beschreven als een van de taken van de brandweer. In deze cursus zal worden beschreven wanneer en hoe tilassistentie moet worden aangevraagd en wat er van jou verwacht wordt tijdens deze procedure.

Opbouw cursus:
Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)

Beschikbare talen:
- Nederlands

Doelgroep:
- Ambulanceverpleegkundige
- Ambulancechauffeur

Niveau:
- MBO
- HBO

Studieduur: 1 uur
Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: Geen

CONTACT