Ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling

Beschrijving

Voor mensen die op korte termijn psychiatrisch beoordeeld moeten worden of dat net zijn, is regelmatig mobiele zorg nodig. Het gaat om personen die onbegrepen/verward gedrag vertonen met kenmerken van angst, paniek, depressiviteit, manische en/of psychotische symptomen en/of suïcidaliteit, die al of niet onder invloed van middelen zijn. Ook in het kader van psychiatrische behandeling kan mobiele zorg nodig zijn. Goede zorg voor deze personen vraagt om passende (mobiele) zorg, waarbij de zorgvraag van de patiënt centraal staat.

In deze cursus ‘Ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling’ leer je hoe de zorg voor deze personen in de ambulancezorg is ingeregeld, wat het belang is om vanuit het perspectief van de patiënt en naasten te handelen en welke wettelijke kaders op deze zorg van toepassing zijn.

Inhoud

  • 2u

Beschikbare talen

  • Nederlands

Doelgroep

  • AVP
  • MKA
  • ACH
NiveauMBO, HBO

Accreditatie

  • V&VN: 1
  • NVBMH: 1

  Bezoekadres
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel

Producten
Neem contact op

  Telefoon
+31 (0)413 244 133

  Support
+31 (0)413 244 137

  Mail