LPLMA e-learning en kennistoets

Beschrijving

De cursist kan met behulp van deze e-learning en na het bestuderen van het LPLMA en het Kwaliteitskader laag- en middencomplexe ambulancezorg:

 • de uitgangspunten van de ambulancezorgverlening, zoals beschreven in het LPLMA, samenvatten;
 • aangeven hoe de in het LPLMA gebruikte symbolen toegepast worden;
 • de verschillende stappen en overwegingen binnen het protocol methodiek toelichten;
 • het nut van methodisch werken toelichten;
 • de in- en uitsluitcriteria voor zowel laag- als middencomplexe ambulancezorg opsommen;
 • aan de hand van casuïstiek de NEWS2 koppelen aan in- en uitsluitcriteria;
 • aan de hand van casuïstiek de Dutch PEWS koppelen aan in- en uitsluitcriteria;
 • toelichten welke verschillende afspraken van toepassing zijn tijdens een AOL en een IBP;
 • de juiste isolatiemaatregelen aan (vermoedelijke) ziektebeelden koppelen;
 • toelichten welke de rechten en plichten gelden bij weigering van zorg;
 • de in de protocollen 3.1 t/m 3.6 beschreven acties en overwegingen relateren aan toestands-/ziektebeelden, parameters en situaties;
 • de in de specifieke protocollen 4.1 t/m 4.8 aangegeven acties en overwegingen relateren aan toestands-/ziektebeelden, parameters en situaties;
 • de in de afrondende protocollen 5.1 t/m 5.5 aangegeven acties en overwegingen relateren aan toestands-/ziektebeelden, parameters en situaties;
 • bij de beschreven medicatie in de protocollen 6.1 t/m 6.5 de eigenschappen, contra-indicaties, bijwerkingen en voorzorgen opsommen
 • aangeven hoe de waarden en tabellen uit de protocollen 7.1 t/m 7.8 toegepast worden in het LPLMA.

Inhoud

 • 3u

Beschikbare talen

 • Nederlands

Doelgroep

 • Ambulanceverpleegkundige
 • Ambulancechauffeur
NiveauHBO

Accreditatie

 • V&VN: 3
 • NVBMH: 3

Protocollen

 • LPA

  Bezoekadres
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel

Producten
Neem contact op

  Telefoon
+31 (0)413 244 133

  Support
+31 (0)413 244 137

  Mail