Vaardigheden bij ernstige externe bloedingen

Beschrijving

Wanneer een traumapatiënt een externe bloeding vertoont, dient onmiddellijk ingegrepen te worden. Bij verwondingen aan de ledematen bestaat het risico op levensbedreigend bloedverlies. De bibliotheek Ernstige Externe Bloedingen voorziet in essentiële vaardigheden voor het adequaat stoppen van een ernstige externe bloeding. Deze bibliotheek is specifiek ontwikkeld voor first responders, zoals eerstehulpverleners, politieagenten, brandweerpersoneel, beveiligers, ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs.

  Bezoekadres
Poort van Veghel 4934
5466 SB Veghel

Producten
Neem contact op

  Telefoon
+31 (0)413 244 133

  Support
+31 (0)413 244 137

  Mail